Steam - Què significa STEAM?

Què significa STEAM?

STEAM és un acrònim corresponent a les inicials en anglès de Science (Ciència), Technology (Tecnologia), Engineering (Enginyeria), Arts (Art) i Mathematics (Matemàtiques), i fa referència a un nou model d’aprenentatge d’aquestes matèries, amb un enfocament integral basat en el Learning-by-doing, que pot ser traduït per “aprenentatge mitjançant la pràctica”.

Què és el “learning by doing”?

El learning by doing és una forma d’aprenentatge basada en el pragmatisme, corrent filosòfic centrat en la vinculació de la pràctica i la teoria. John Dewey és considerat un dels “pares” del learning by doing; aquest filòsof, pedagog i psicòleg nord-americà, va defensar la igualtat de la dona i el dret al vot. Alice Chipman va col·laborar estretament amb Dewey i va contribuir com ningú a interessar al filòsof per l’educació, fundant al costat d’ell la famosa Laboratory School (1896). A nivell metodològic Dewey va destacar per la seva filosofia de l’instrumentalisme, basada en l’acció i l’experimentació, on el docent ha de dissenyar activitats i crear escenaris on els alumnes han d’experimentar, naixent així la seva metodologia dels “problemes”. Dewey va descriure el patró de recerca per a la resolució de problemes en 5 fases:

  1. Identificació d’algun problema o dificultat suscitats a partir d’un sentiment d’una cosa incorrecta, un dubte únic i particular.
  2. Formulació específica del problema.
  3. Construcció de la hipòtesi de solució.
  4. Raonament dels significats de la hipòtesi, dimensionant les seves implicacions o possibles contradiccions.
  5. Avaluació i prova de la hipòtesi.
Gráfico

Per què l’educació STEAM és fonamental en la societat actual?

  • Per què la demanda de professionals amb perfils STEAM no para de créixer en l’entorn laboral, i tot apunta que aquesta tendència ha vingut per a quedar-se.
  • Els perfils STEAM disponibles actualment en el nostre mercat laboral són insuficients per a cobrir la demanda. Si les empreses i organismes públics no poden cobrir les seves necessitats amb empleats, serveis i/o tecnologia “pròxims”, físicament parlant, dependran i enriquiran mercats laborals externs. Això suposa pèrdua de competitivitat i autonomia econòmica.
  • Fomentar les vocacions STEAM i la cultura innovadora en la infància, és clau per a minimitzar la bretxa de gènere, tant professional com econòmicament parlant.