El pla fotogràfic utilitzant Scratch

El plano fotográfico utilizando Scratch

Una petició que hem rebut és la possibilitat d’introduir Scratch a l’Aula de plàstica, utilitzant la fotografia com a mecanisme conductor.

Des de Steam4All hem desenvolupat un prototip realitzat amb Scratch que permet conèixer els diferents tipus de pla fotogràfic amb exemples d’una manera molt interactiva. També permet crear una prova de coneixement un cop coneguts i explicats els diferents tipus de plans.

Com dinàmica de treball es planteja que els alumnes realitzen pràctiques fotogràfiques capturant imatges que corresponguin als diferents tipus de pla i després s’incorporin al programa (com practica de Scratch) en lloc de les imatges inicials incorporades. Això obliga els alumnes a estudiar el codi i lògica del programa i realitzar els canvis necessaris per incloure les instantànies realitzades a l’aula.

Una altra característica que incorpora és la denominació dels plans en Anglès amb la seva audició.

Així s’aconsegueix relacionar quatre matèries diferents amb un sol element: Plàstica, Anglès, Scratch i Lògica de programació

Tony Barbosa
Castellar del Vallès